AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Ərciman)

Ölçüsü: 233 sm x 125 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0094