AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Namazlıq)

Ölçüsü: 185 sm x 120 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1233 / 1818
Stok: 0095