AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR

QRUPLAR ÜZRƏ XALÇALAR

 • Quba (Əjdaha)

  Quba (Əjdaha)

  150 sm x 110 sm = 1.7m2

  Stok No: 0048

 • Quba (Bilid)

  Quba (Bilid)

  175 sm x 120 sm = 2.1m2

  Stok No: 0047

 • Quba (Xan)

  Quba (Xan)

  165 sm x 110 sm = 1.8m2

  Stok No: 0046

 • Quba (Zeyvə)

  Quba (Zeyvə)

  225 sm x 104 sm = 2.3m2

  Stok No: 0045

 • Quba (Pirəbədil)

  Quba (Pirəbədil)

  106 sm x 85 sm = 0.9m2

  Stok No: 0044

 • Quba (Mollakamallı)

  Quba (Mollakamallı)

  180 sm x 135 sm = 2.4m2

  Stok No: 0043

 • Quba

  Quba

  155 sm x 106 sm = 1.6m2

  Stok No: 0042

 • Quba (Pirəbədil)

  Quba (Pirəbədil)

  190 sm x 140 sm = 2.7m2

  Stok No: 0041

 • Quba (Zeyxur)

  Quba (Zeyxur)

  155 sm x 104 sm = 1.6m2

  Stok No: 0040

 • Quba (Pirəbədil)

  Quba (Pirəbədil)

  147 sm x 110 sm = 1.6m2

  Stok No: 0039

 • Quba (Zeyxur)

  Quba (Zeyxur)

  265 sm x 130 sm = 3.4m2

  Stok No: 0038

 • Quba (Zeyxur)

  Quba (Zeyxur)

  193 sm x 140 sm = 2.7m2

  Stok No: 0037

 • Quba (Zeyvə)

  Quba (Zeyvə)

  280 sm x 93 sm = 2.6m2

  Stok No: 0036

 • Quba (Zeyvə)

  Quba (Zeyvə)

  192 sm x 120 sm = 2.3m2

  Stok No: 0035

 • Quba

  Quba

  155 sm x 103 sm = 1.6m2

  Stok No: 0034