AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Bakı

Ölçüsü: 233 sm x 236 sm = 5.5m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0269