AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Bakı

Ölçüsü: 422 sm x 307 sm = 13m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0271