AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Bakı

Ölçüsü: 326 sm x 234 sm = 7.6m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0273