AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Bakı

Ölçüsü: 151 sm x 95 sm = 1.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0274