AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Bakı (Buta)

Ölçüsü: 276 sm x 188 sm = 5.2m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0275