AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 484 sm x 311 sm = 15.1m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0327