AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 357 sm x 274 sm = 9.8m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0330