AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 382 sm x 272 sm = 10.4m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0332