AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 332 sm x 243 sm = 8.1m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0333