AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba (Zeyva)

Ölçüsü: 125 sm x 76 sm = 1m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0343