AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 328 sm x 236 sm = 7.7m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0349