AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 281 sm x 184 sm = 5.2m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0351