AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 266 sm x 184 sm = 4.9m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0353