AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 245 sm x 154 sm = 3.8m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0354