AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 188 sm x 125 sm = 2.4m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0355