AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 149 sm x 96 sm = 1.4m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0356