AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 153 sm x 95 sm = 1.5m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0357