AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Quba (Zeyxur)

Ölçüsü: 353 sm x 256 sm = 9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0358