AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 420 sm x 308 sm = 12.9m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0367