AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Şirvan

Ölçüsü: 154 sm x 120 sm = 1.8m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0376