AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Şirvan

Ölçüsü: 190 sm x 135 sm = 2.6m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0377