AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Şirvan

Ölçüsü: 272 sm x 178 sm = 4.8m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0379