AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Şirvan

Ölçüsü: 185 sm x 124 sm = 2.3m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0380