AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 515 sm x 355 sm = 18.3m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0433