AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 150 sm x 93 sm = 1.4m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0465