AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 182 sm x 123 sm = 2.2m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0474