AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN/İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 310 sm x 253 sm = 7.8m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0425