AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN/İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 297 sm x 207 sm = 6.1m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0451