AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN/İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 308 sm x 208 sm = 6.4m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0452