AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN/İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 275 sm x 188 sm = 5.2m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0457