AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Bakı

Ölçüsü: 291 sm x 204 sm = 5.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0270