AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 192 sm x 120 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0301