AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 200 sm x 145 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0302