AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 242 sm x 154 sm = 3.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0306