AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 227 sm x 178 sm = 4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0309