AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 260 sm x 173 sm = 4.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0311