AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 252 sm x 181 sm = 4.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0313