AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 256 sm x 184 sm = 4.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0315