AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qazax-Borçalı

Ölçüsü: 193 sm x 162 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0316