AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qarabağ (Atlı)

Ölçüsü: 78 sm x 78 sm = 0.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0319