AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qarabağ (Malıbəyli)

Ölçüsü: 211 sm x 135 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0320