AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qarabağ (Çələbi)

Ölçüsü: 292 sm x 223 sm = 6.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0322