AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 230 sm x 153 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0324