AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 224 sm x 150 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0340