AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 192 sm x 79 sm = 1.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0363