AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 200 sm x 131 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0364