AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 240 sm x 164 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0370